е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-21 / 17.4.2019 г.

Пазарна консултация с предмет:"Осъществяване на строителен надзор по обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ценово предложение.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: ТС Бабуна планина
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) teh. nadzor Babuna planina.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: ТС А. Батенберг
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС А.Батенберг cor.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: ТС В. Левски
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС В.Левски cor.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: ТС Жива вода
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС Жива вода cor.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: ТС Метоха
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС Метоха cor.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: ТС Николаевска
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС Николаевска cor.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: ТС Седма рилска
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС Седма рилска cor.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: ТС подпорна стена с. Кременик
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС Подпорна стена с.Кременик.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 91-00-92 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 18.1.2021 г.