е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-118 / 24.6.2019 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2019/2020 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период", по две обособени позиции" Позиция №1 - Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2019/2020 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период -общински пътища; Позиция №2 - Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2019/2020 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период - улици в град Ивайловград и в селата;

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 27.6.2019 г.

Публикувано на: 27.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 20.6.2021 г.

Обявление № 2 / 27.6.2019 г.

Публикувано на: 27.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 27.6.2019 г.

Публикувано на: 27.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация Зимно 2019-2020 Ивайловград 2 обособени позиции.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 27.6.2019 г.

Публикувано на: 27.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление цени зимно.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 6 / 28.8.2019 г.

Публикувано на: 28.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 20.6.2021 г.

Доклад № 7 / 28.8.2019 г.

Публикувано на: 28.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 20.6.2021 г.

Решение за класиране № 8 / 28.8.2019 г.

Публикувано на: 28.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-16 от 28.08.2019 г.pdf 20.6.2021 г.

Обявление № 9 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за сключен договор.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 16.9.2019 г.

Публикувано на: 16.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 101.pdf 20.6.2021 г.

Обявление № 11 / 4.12.2020 г.

Публикувано на: 04.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключен зимно.pdf 20.6.2021 г.