е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-44 / 29.3.2018 г.

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2017 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.1.2021 г.
Файлове актуални към: 28.1.2021 г.

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП № / 29.3.2018 г.

Публикувано на: 29.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informaciq.pdf 28.1.2021 г.