е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-4 / 17.1.2018 г.

"Подмяна на канализационна мрежа в отделни участъци по улици"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OБЯВЛЕНИЕ.pdf 24.1.2021 г.

Решение за откриване № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazania_za_uchastie_Ulici.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Указания за участие-челна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за участие-челна.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Образец-1 ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.1_EEDOP.doc 24.1.2021 г.

Други документи № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Предложение за изпълнение на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.2_Predl_izpulnenie_na_poruchkata.doc 24.1.2021 г.

Други документи № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Декларация Образец 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.3_Dekl.uslovia_dogovor.doc 24.1.2021 г.

Други документи № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Декларация валидност оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.4_Dekl._srok_validnost_oferta.doc 24.1.2021 г.

Други документи № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Декларация Образец 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.5_Dekl._chl.39_3_d_PPZOP.doc 24.1.2021 г.

Други документи № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Декларация Образец 6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.6_Dekl.chl.102_1_ZOP.doc 24.1.2021 г.

Други документи № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Ценово предложение Образец 7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obr.7_Cenova oferta.doc 24.1.2021 г.

Други документи № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Приложение 7А КС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ксс.docx 24.1.2021 г.

Други документи № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) t.sp.-ПРЕДЛОЖЕНИЕ.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika ulici.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Чертежи и РС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Канализация подмяна по улици.rar 24.1.2021 г.

Други документи № / 17.1.2018 г.

Публикувано на: 17.01.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt_na_dogovor.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Коментар: Разяснение-отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 30.1.2018 г.

Публикувано на: 30.01.2018 г.
Коментар: Разяснение - отговор на постъпило запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie .pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: Разяснение-отговор на постъпило
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie 3.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: Приложение към Разяснение-отговор на постъпило запиване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KCC .xls 24.1.2021 г.

Решение за прекратяване № / 13.2.2018 г.

Публикувано на: 13.02.2018 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за прекратяване.pdf 24.1.2021 г.