е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-4 / 14.2.2017 г.

00384-2017-0003 "Доставка на строителни материали за нуждите на община Бяла Слатина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 17.2.2017 г.

Публикувано на: 17.02.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 доставка материали за улици.rar 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 28.3.2017 г.

Публикувано на: 28.03.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение Ценови.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 3.4.2017 г.

Публикувано на: 03.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 3.4.2017 г.

Публикувано на: 03.04.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 3.4.2017 г.

Публикувано на: 03.04.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 3.4.2017 г.

Публикувано на: 03.04.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 19.5.2017 г.

Публикувано на: 19.05.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Виагруп.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 8 / 19.5.2017 г.

Публикувано на: 19.05.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 9 / 29.1.2018 г.

Публикувано на: 29.01.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 23.1.2021 г.