е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-11 / 16.12.2014 г.

Игрище за футбол и съблекални към него в гр. Роман община Роман-първи етап

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 3200-11 / 10.11.2014 г.

Публикувано на: 10.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за изплатен асума игрище за футбол.jpg 20.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 3200-11 / 16.12.2014 г.

Публикувано на: 16.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо изплатена сума.pdf 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 3200-11 / 18.12.2014 г.

Публикувано на: 18.12.2014 г.
Стойност: 404 974,20 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 инфо изпълнен договор.fed 20.1.2021 г.

Гаранции № 3200-11 / 27.2.2015 г.

Публикувано на: 27.02.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) осовободена гаранция за изпълнение.jpg 20.1.2021 г.