е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Публично състезание ПС-1 / 25.5.2017 г.

"Доставка на специализирана техника - втора употреба в две обособени позиции: Обособена позиция №1: "Употребяван двураменен контейнеровоз за разделно събиране на строителни и битови отпадъци"; Обособена позиция №2: "Употребявана метачна машина"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Обявление № / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie.pdf 17.3.2021 г.

Документация № / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentacia.pdf 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn specifik.pdf 17.3.2021 г.

Образци към документацията № / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obr.rar 17.3.2021 г.

Решение за откриване № ПС-1 / 25.5.2017 г.

Публикувано на: 25.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови оферти № ВП-267/16.06.2017г. / 16.6.2017 г.

Публикувано на: 16.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobsht.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 1 № / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 17.3.2021 г.

Протокол 2 № / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) prot 2.pdf 17.3.2021 г.

Решение за класиране № ВП-274 / 22.6.2017 г.

Публикувано на: 22.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 73 / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor MIROS.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 81 / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dog. KONTEINEROVOZ.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 0300-70 / 1.8.2017 г.

Публикувано на: 01.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie vyzlagane.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 0300-31 / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ob 73.pdf 17.3.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 0300-32 / 17.4.2018 г.

Публикувано на: 17.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ob 81.pdf 17.3.2021 г.