е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Събиране на оферти с обява ЗОП-СОО-2 / 27.5.2016 г.

"Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1. "Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие" Обособена позиция № 2. "Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа" Обособена позиция № 3 "Представяне на симетричен интернет"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 9 / 20.5.2016 г.

Публикувано на: 20.05.2016 г.
Коментар: Техн. предложения ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn_predl_OP_3.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 10 / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: Ценово предложение ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Cenovo_predl_OP_1.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 11 / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: Ценово предложение ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Cenovo_predl_OP_2.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОПСОО-2 / 12 / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: Ценово предложение ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Cenovo_predl_OP_3.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 13 / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: Проект на договор ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOGOVOR_PROEKT_OP1.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 14 / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: Проект на договор ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOGOVOR_PROEKT_OP2.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 15 / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: Проект на договор ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOGOVOR_PROEKT_OP3.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 2 / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq_2016.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 3 / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: Техн.спецификация ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn_1_Obshtina_Brusartsi_-_GSM.docx 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 4 / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: Техн.спецификация ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn_2_Obshtina_Brusartsi_FIX.docx 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 5 / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: Техн.спецификация ОП-3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn_3_Obshtina_Brusartsi_INT.docx 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 6 / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци_мобилни.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 7 / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: Техн. предложения ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn_predl_OP_1.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / 8 / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: Техн. предложения ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn_predl_OP_2.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / СОО-8 / 1 / 27.5.2016 г.

Публикувано на: 27.05.2016 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqava за ОП-услуги.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-СОО-2 / СОО-10 / 16 / 31.5.2016 г.

Публикувано на: 31.05.2016 г.
Коментар: Заповед за прекратяване на СОО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СОО-10-Заповед за прекратяване на СОО-мобилни услуги.pdf 5.1.2021 г.