е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-104 / 8.4.2019 г.

Пазарни консултации за определяне на стойност за "Изпълнение на инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по проект "Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат -2".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Други документи № 6 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_IlarionMakariopolski 2.xls 15.1.2021 г.

Други документи № 7 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_Kiril i Metodii 18.xls 15.1.2021 г.

Други документи № 8 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Обследвания за ЕЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Девети септ. 50_ЕЕ.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 9 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Обследвания за ЕЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ил. Макариополски 2_ЕЕ.pdf 15.1.2021 г.

Покана № 1. / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Покана за пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana pazarni konsultacii.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 10 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Обследвания за ЕЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Кирил и Методий 18_ЕЕ.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 11 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Технически паспорт
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП_Девети септември 50.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 12 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Технически паспорт
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП_Ил. Макариополски 2.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 13 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Технически паспорт
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТП_Кирил и Методий 18.pdf 15.1.2021 г.

Образци № 2. / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Образец оферта позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта Обособена позиция № 1.doc 15.1.2021 г.

Образци № 3. / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Образец оферта позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта Обособена позиция № 2.doc 15.1.2021 г.

Образци № 4. / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Образец оферта позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта Обособена позиция № 3.doc 15.1.2021 г.

Други документи № 5. / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KSS_Deveti_septemvri_50.xls 15.1.2021 г.