е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 1 / 3.4.2015 г.

Избор на изпълнител за осъществяване на независим строителен надзор при извършване на СМР за обект:Изграждане на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчни води за с.Дагоново и с.Горно Краище - ПСОВ и довеждащ колектор до ПСОВ, община Белица, изпълняван по Договор №01/321/01680 от 19.12.2013 г. от ПРСР

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: