е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Пазарни консултации ПК-1 / 10.1.2020 г.

Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители по проект: "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Покана за пазарни консултации № 1. / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Коментар: Покана за пазарни консултации изх. № РД 9100 - 4/10.01.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 28.11.2021 г.

Образец на оферта № 2. / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец на Оферта.doc 28.11.2021 г.

Оферти № 3. / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 47/13.01.2020г. Адвайзърс ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 1.pdf 28.11.2021 г.

Оферти № 4. / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 48/13.01.2020г. Ретона ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 2.pdf 28.11.2021 г.

Оферти № 5. / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Оферта вх. № РД 7000 - 49/13.01.2020г. Йокси Интернешънъл ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта 3.pdf 28.11.2021 г.

Заповед избор № 6. / 22.1.2020 г.

Публикувано на: 22.01.2020 г.
Коментар: Заповед № РД 0700 - 29/22.01.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед избор.pdf 28.11.2021 г.