е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-4 / 29.3.2018 г.

"Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на администрация на Община Лом" , по три обособени позиции, както следва: 1. ПОЗИЦИЯ № 1: "Доставка на канцеларски материали и формуляри"; 2. ПОЗИЦИЯ № 2: "Доставка на консумативи за печатащи, копирни и компютърни устройства и периферия"; 3. ПОЗИЦИЯ № 3"Доставка на канцеларски материали и формуляри" - от списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.3.2018 г.

Публикувано на: 29.03.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie d-4.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 29.3.2018 г.

Публикувано на: 29.03.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie d-4.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 29.3.2018 г.

Публикувано на: 29.03.2018 г.
Коментар: Документация и методика
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq d-4.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 29.3.2018 г.

Публикувано на: 29.03.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП 1 - Приложение № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS prilojenie 1.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 29.3.2018 г.

Публикувано на: 29.03.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП 2 - Приложение № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TSprilojenie 2.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6 / 29.3.2018 г.

Публикувано на: 29.03.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП 3 - Приложение № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS prilojenie 3.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 7 / 29.3.2018 г.

Публикувано на: 29.03.2018 г.
Коментар: Образци и прокти на договори
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.rar 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokoo 1 d4.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 25.5.2018 г.

Публикувано на: 25.05.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie otvarqne ceni D-4.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr2 d4.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr3 d4.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr4 d4.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 13 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie d4.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 14 / 26.7.2018 г.

Публикувано на: 26.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) d4 obqvl.vuzl.por.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 26.7.2018 г.

Публикувано на: 26.07.2018 г.
Коментар: Договор ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 150.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 26.7.2018 г.

Публикувано на: 26.07.2018 г.
Коментар: Договор ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 151.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 26.7.2018 г.

Публикувано на: 26.07.2018 г.
Коментар: Договор ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_152.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 18 / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 150
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor_150.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 19 / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 151
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor_151.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 20 / 9.8.2019 г.

Публикувано на: 09.08.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор 152
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor_152.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 21 / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Коментар: Обявление за изменение за договор 150
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_izm_150.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 22 / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Коментар: Обявление за изменеие за договор 151
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_izm_151.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 23 / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Коментар: Обявление за изменение за договор 152
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_izm_152.pdf 30.7.2021 г.