е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Пазарни консултации Пазарни консултации / 22.5.2020 г.

"Зимно поддържане и снегопочистване за зимния период за оперативен сезон 2020/2021 година и почистване на пътищата от опесъчаването след зимния период", по три обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Обявление № 1 / 22.5.2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява - зимно.pdf 7.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 22.5.2020 г.

Публикувано на: 22.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ЗИМНО Пазарни консултации.rar 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удължаване на срок за подаване на оферти.pdf 7.5.2021 г.