е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК-2-2019 / 3.1.2019 г.

"Ремонтни дейности по прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в Община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Коментар: КСС- образец Страшимирово
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Пр.2 КС - Страшимировo.xlsx 21.1.2021 г.

Обявление № / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Коментар: Обява за пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява_Детски градини.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа спецификация_Детски градини.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Коментар: КСС-образец Езерово
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Пр.2 КС - Езерово.xls 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 3.1.2019 г.

Публикувано на: 03.01.2019 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Пр.1 Оферта_ДГ.docx 21.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Протокол на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от 11.01.2019г_ДГ.pdf 21.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Доклад на председателя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад_ДГ.pdf 21.1.2021 г.

Решение № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Решение № 2/11.01.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 2 от 11.01.2019г_ДГ.pdf 21.1.2021 г.

Оферти от участници в пазарни консълтации № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Оферта № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Навара 10 ЕООД_оферта_ДГ.pdf 21.1.2021 г.

Оферти от участници в пазарни консълтации № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Оферта № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Надин - Желязков ЕООД_оферта_ДГ.pdf 21.1.2021 г.

Оферти от участници в пазарни консълтации № / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Коментар: Оферта № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Балкански ООД_оферта_ДГ.pdf 21.1.2021 г.