е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП18 / 20.1.2016 г.

"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на офис техниката в община Ивайловград" по две обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 20.1.2016 г.

Публикувано на: 20.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 18.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 25.1.2016 г.

Публикувано на: 25.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 30-00-104.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 3 / 17.2.2016 г.

Публикувано на: 17.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) D-51.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 25.3.2016 г.

Публикувано на: 25.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) D-52.pdf 18.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 6 / 14.11.2016 г.

Публикувано на: 14.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf. plashtaniq.doc 18.5.2021 г.