е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 08-ПС-2017 / 5.7.2017 г.

"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение № / 5.7.2017 г.

Публикувано на: 05.07.2017 г.
Коментар: рЕШЕНИЕ № 16/05.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение(2).pdf 18.1.2021 г.

Обявление № / 5.7.2017 г.

Публикувано на: 05.07.2017 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление(1).pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2017 г.

Публикувано на: 05.07.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания за участие_0.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2017 г.

Публикувано на: 05.07.2017 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за участие.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2017 г.

Публикувано на: 05.07.2017 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-ЕЕДОП.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.7.2017 г.

Публикувано на: 05.07.2017 г.
Коментар: Списък на обекти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ИТН Община Белослав (4).xlsx 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 27072017_0005.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № / 3.8.2017 г.

Публикувано на: 03.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 18.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 3.8.2017 г.

Публикувано на: 03.08.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 (2).pdf 18.1.2021 г.

Доклад от председател на комисия № / 3.8.2017 г.

Публикувано на: 03.08.2017 г.
Коментар: Доклад от комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад (3).pdf 18.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител/КЛАСИРАНЕ № / 3.8.2017 г.

Публикувано на: 03.08.2017 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране (2).pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.9.2017 г.

Публикувано на: 20.09.2017 г.
Коментар: Договор за доставка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор (2).pdf 18.1.2021 г.