е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-132 / 2.6.2020 г.

"Изготвяне на технически проект за обект: "Реконструкция на "Златното езеро" в УПИ ХL-9001 от кв. 170 по плана на гр. Карнобат и околно пространство и упражняване на авторски надзор"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Информация за обява № 1 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Informacya obyva
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Informacya obyava.PDF 7.5.2021 г.

Обява № 2 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Obyava
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 7.5.2021 г.

Допълнителна информация № 3 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Dopalnitelna informacya
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dopylnitelna informaciq.pdf 7.5.2021 г.

Техническа спецификация № 4 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Tehnicheska specifikacya
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehn. specifikacya.PDF 7.5.2021 г.

Образци № 5 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Obrazci
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 7.5.2021 г.

ЕЕДОП № 6 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: EEDOP
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EEDOP.rar 7.5.2021 г.

Проект на договор № 7 / 2.6.2020 г.

Публикувано на: 02.06.2020 г.
Коментар: Proekt na dogovor
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.PDF 7.5.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 8. / 8.6.2020 г.

Публикувано на: 08.06.2020 г.
Коментар: Съобщение по чл. 193 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie.pdf 7.5.2021 г.