е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-132 / 9.9.2019 г.

"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за нуждите на Средно училище "Христо Ботев", гр. Ивайловград, по пет обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.1.2021 г.

Обявление № 2 / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 19.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.9.2019 г.

Публикувано на: 12.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 19.11.2019 г.

Публикувано на: 19.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление отваряне на ценови оферти1 .pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 5 / 20.12.2019 г.

Публикувано на: 20.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.1.2021 г.

Протокол № 6 / 20.12.2019 г.

Публикувано на: 20.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 19.1.2021 г.

Доклад № 7 / 20.12.2019 г.

Публикувано на: 20.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 19.1.2021 г.

Решение за класиране № 8 / 20.12.2019 г.

Публикувано на: 20.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор доставка ОП1.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор доставка ОП2.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор доставка ОП3.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор доставка ОП4.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор доставка ОП5.pdf 19.1.2021 г.

Обявление № 14 / 10.2.2020 г.

Публикувано на: 10.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за скл. договор Доставка СОУ.pdf 19.1.2021 г.

Анекс № 15 / 9.6.2020 г.

Публикувано на: 09.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 19.1.2021 г.