е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-12 / 4.7.2019 г.

Събиране на оферти с обява №3/04.07.2019г. "Доставка на материали за ремонт и изграждане на улично осветление на територията на община Бяла Слатина по три обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 4.7.2019 г.

Публикувано на: 04.07.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 2 / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Коментар: Протокол за предаване на протоколи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол за предаване на протоколи.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Коментар: Договор №64
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №64 от 12.08.2019.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Коментар: Договор №65
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №65 от 12.08.2019.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 16.8.2019 г.

Публикувано на: 16.08.2019 г.
Коментар: Договор №66
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №66 от 12.08.2019.pdf 20.6.2021 г.