е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-172 / 19.12.2016 г.

"РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН" "РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 19.12.2016 г.

Публикувано на: 19.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 16.1.2017 г.

Публикувано на: 16.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение прекратяване на процедурата.jpg 15.1.2021 г.

Други документи № 3 / 26.1.2017 г.

Публикувано на: 26.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 информация за производство по обжалване.fed 15.1.2021 г.