е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО6-2020 / 4.6.2020 г.

"Избор на изпълнител за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № 453/02.07.2019 г. на кмета на община Белослав за премахване на незаконен строеж: "Пристрояване на тераса към съществуващо жилище, представляващо СОС с идентификатор 03719.502.3284.1.36", представляващ удължаване на тераса към хола на апартамент № 6, находящ се от южната страна на бл. 20, вх.В, в кв. "Младост", гр.Белослав".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Обява СОО6-2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява СОО6-2020.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Указания -челна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания-чел.стр..pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания- премахване_dtt edit.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Тех.спецификация.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за попълване.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор събаряне1.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.6.2020 г.

Публикувано на: 04.06.2020 г.
Коментар: Количествена сметка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Кол.сметка.xls 25.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 22.6.2020 г.

Публикувано на: 22.06.2020 г.
Коментар: Заповед за удължаване на срока
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удължаване на срок.pdf 25.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 6.7.2020 г.

Публикувано на: 06.07.2020 г.
Коментар: Протокол на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол на комисия.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 3.8.2020 г.

Публикувано на: 03.08.2020 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 84.pdf 25.1.2021 г.