е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-24 / 8.7.2019 г.

Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ І пл. 991 кв.69 гр. Роман, община Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.8.2019 г.
Файлове актуални към: 26.8.2019 г.

Документация за участие № 1 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 26.8.2019 г.

Документация за участие № 2 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 26.8.2019 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 26.8.2019 г.