е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 3200-24 / 8.7.2019 г.

Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ І пл. 991 кв.69 гр. Роман, община Роман

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 15.1.2021 г.
Файлове актуални към: 15.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 15.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 8.7.2019 г.

Публикувано на: 08.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 1.8.2019 г.

Публикувано на: 01.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 15.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 27.8.2019 г.

Публикувано на: 27.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на цени.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) окончателен протокол.pdf 15.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 5.9.2019 г.

Публикувано на: 05.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 15.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 4.10.2019 г.

Публикувано на: 04.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 15.1.2021 г.

Други документи № 10 / 4.10.2019 г.

Публикувано на: 04.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление възложена поръчка.pdf 15.1.2021 г.