е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-91 / 12.6.2020 г.

Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниво ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Никопол намиращи се на територията на общината / гр. Никопол и селата/, присъединени към електроразпределителната мрежа на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, за срок от 24 месеца

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Други документи № 12-91 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложение 1 - техническа спецификация.rar 26.1.2021 г.

Други документи № 12-91 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Указания.rar 26.1.2021 г.

Други документи № 12-91 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Списък на обекти присъединени на ниско напрежение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Списък с обектите присъединени на ниско напрежение.rar 26.1.2021 г.

Други документи № 12-91 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Изразходвана ел. енергия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Изразходена ел. енергия.rar 26.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-91 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 26.1.2021 г.

Образци № 12-91 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Приложения за сключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложения за сключване на договор.rar 26.1.2021 г.

Образци № 12-91 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 26.1.2021 г.

Проект на договор № 12-91 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект на договор.rar 26.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-91 / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 26.1.2021 г.

Решение на прекратяване № 12-91 / 13.7.2020 г.

Публикувано на: 13.07.2020 г.
Коментар: Решение за прекратяване на обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване 13.07.2020г..pdf 26.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-91 / 24.9.2020 г.

Публикувано на: 24.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 26.1.2021 г.