е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-15 / 12.1.2017 г.

"Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на администрация на Община Лом" , по три обособени позиции, както следва: 1. ПОЗИЦИЯ № 1: "Доставка на канцеларски материали и формуляри"; 2. ПОЗИЦИЯ № 2: "Доставка на консумативи за печатащи, копирни и компютърни устройства и периферия"; 3. ПОЗИЦИЯ № 3"Доставка на канцеларски материали и формуляри" - от списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie kanc.materiali.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie kanc. materiali.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: Техн. спецификация за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ts op 1.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: Техн. спецификация за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ts op 2.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: Техн. спецификация за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ts op 3.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 12.1.2017 г.

Публикувано на: 12.01.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci.zip 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 10.2.2017 г.

Публикувано на: 10.02.2017 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1.pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 24.2.2017 г.

Публикувано на: 24.02.2017 г.
Коментар: съобщение за отваряне на предлагани ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie_otvarjane_tseni.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Коментар: Протокол 2 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Коментар: Протокол 3 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Коментар: Протокол 4 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 13 / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Коментар: Доклад от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 14 / 31.3.2017 г.

Публикувано на: 31.03.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 17.5.2017 г.

Публикувано на: 17.05.2017 г.
Коментар: Договор за обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ats OP 1.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16 / 17.5.2017 г.

Публикувано на: 17.05.2017 г.
Коментар: Договор за обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ats OP 2.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17 / 17.5.2017 г.

Публикувано на: 17.05.2017 г.
Коментар: Договор за обособена позиция № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Kancelarski Refresh.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 18 / 17.5.2017 г.

Публикувано на: 17.05.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za vuzlojena poruchka.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 19 / 15.11.2018 г.

Публикувано на: 15.11.2018 г.
Коментар: Обявление приключил договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor_OP_1.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 20 / 15.11.2018 г.

Публикувано на: 15.11.2018 г.
Коментар: Обявление приключил договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor_OP_2.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 21 / 16.11.2018 г.

Публикувано на: 16.11.2018 г.
Коментар: Обявление приключил договор ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_prikl_dogovor_OP_3.pdf 23.1.2021 г.