е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Събиране на оферти с обява СОО-4 / 13.9.2019 г.

"Преустройство с промяна на предназначението и пристройка към част от СУ "Васил Левски", гр. Брезник, ПИ 06286.501.426, гр. Брезник, общ. Брезник - допълнително възлагане"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.3.2021 г.
Файлове актуални към: 17.3.2021 г.

Техническа спецификация № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn specifikaciq.pdf 17.3.2021 г.

Образци № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obr.rar 17.3.2021 г.

Документация № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TOVK.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 pojaroizvestqvane.rar 17.3.2021 г.

Техническа документация № / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 elektro.rar 17.3.2021 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява № 0300-145 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) inf za obyava.pdf 17.3.2021 г.

Обява за обществена поръчка № СОО-4 / 13.9.2019 г.

Публикувано на: 13.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obyava.pdf 17.3.2021 г.

Информация за удължаване срока за подаване на оферти № 0300-152 / 25.9.2019 г.

Публикувано на: 25.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) AOP.pdf 17.3.2021 г.

Протокол № 1 / 2.10.2019 г.

Публикувано на: 02.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol SU dopylnitelno.pdf 17.3.2021 г.

Договори за изпълнение № 136 / 11.11.2019 г.

Публикувано на: 11.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor 136.pdf 17.3.2021 г.