е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-140 / 15.11.2018 г.

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на звената на бюджетна издръжка на територията на Община Роман-КСУДС;КСУДУ;ДСП и ДГ"ЗОРА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 15.11.2018 г.

Публикувано на: 15.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.doc 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 15.11.2018 г.

Публикувано на: 15.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 4.1.2019 г.

Публикувано на: 04.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за отваряне на цени.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 9.1.2019 г.

Публикувано на: 09.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 9.1.2019 г.

Публикувано на: 09.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол №2.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 9.1.2019 г.

Публикувано на: 09.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 21.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 9.1.2019 г.

Публикувано на: 09.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) приложения към договори.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договори.pdf 21.1.2021 г.