е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-10 / 25.11.2016 г.

инженеринг - изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на 16 бр. многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.001-0056 "Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

Решение № 1. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 28.11.2021 г.

Обявление за поръчка № 2. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 28.11.2021 г.

Документация № 3. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Documentacia.pdf 28.11.2021 г.

Образци № 4. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 28.11.2021 г.

Други документи № 5. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 1. PREDAVANE_ Moskva 69.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 6. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 2. PREDAVANE_ Moskva 73.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 7. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 3. PREDAVANE_Kiril i Metodii бл 40.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 8. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 4. PREDAVANE_Kiril i Metodii 58.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 9. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 5. PREDAVANE_Patriarh Evtimii 27, bl 14.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 10. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 6. PREDADENO_Kiril i Metodii 27.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 11. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 7. PREDADENI_Rusi Dqnkov 13.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 12. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 8. PREDAVANE_Kiril i Metodii bl 35.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 13. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 9. PREDADENI_Karnobatska komuna 1.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 14. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 10. PREDADENO_EKZARH Antim I 79.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 15. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 11. PREDAVANE_ Jeleznichar bl .8.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 16. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 12. PREDADENI_Aleksi Denev 18.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 17. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 13. PREDAVANE_Kiril i Metodii bl 34.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 18. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 14. PREDAVANE_Ivan Rilski 36.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 19. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 15. PREDADENI_Karnobat Hristo Smirnenski 10.rar 28.11.2021 г.

Други документи № 20. / 30.11.2016 г.

Публикувано на: 30.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 16. PREDAVANE_Karnobat bul. Bulgaria bl 1.rar 28.11.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изм. или доп. информация № 21. / 9.12.2016 г.

Публикувано на: 09.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie promyana.pdf 28.11.2021 г.

Документация за обществена поръчка № 22. / 9.12.2016 г.

Публикувано на: 09.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentacia promyana.pdf 28.11.2021 г.

Образци № 23. / 9.12.2016 г.

Публикувано на: 09.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci promyana.docx 28.11.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 24. / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie (2).pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 25. / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsnenie (1).pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 24. / 16.12.2016 г.

Публикувано на: 16.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R 16.12 (1).pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 25. / 16.12.2016 г.

Публикувано на: 16.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R 16.12 (2).pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 26. / 21.12.2016 г.

Публикувано на: 21.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R 21.12 (1).pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 27. / 21.12.2016 г.

Публикувано на: 21.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R 21.12 (2).pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 27. / 22.12.2016 г.

Публикувано на: 22.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R 22.12. (1).pdf 28.11.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 28. / 22.12.2016 г.

Публикувано на: 22.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) R 22.12. (2).pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 29.Протокол 1 / 2.2.2017 г.

Публикувано на: 02.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1.pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 30.Протокол 2 / 21.3.2017 г.

Публикувано на: 21.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2.pdf 28.11.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 31.Съобщение по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП / 23.3.2017 г.

Публикувано на: 23.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie POLID.pdf 28.11.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 32.Съобщение по реда на чл.43, ал.4 от ЗОП / 6.4.2017 г.

Публикувано на: 06.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshtenie.pdf 28.11.2021 г.

Съобщение до участници/кандидати № 33.Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците / 18.4.2017 г.

Публикувано на: 18.04.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshtenie za otvarqne na cenovite predlojeniq.pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 34.Протокол 3 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3.1.pdf 28.11.2021 г.

Протокол № 35.Протокол 4 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 4.1.pdf 28.11.2021 г.

Доклад № 36.Доклад / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.1.pdf 28.11.2021 г.

Решение № 37.Решение за определяне на изпълнител / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za opredelqne na izpulnitel 2.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 38.Съобщение по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗОП / 29.5.2017 г.

Публикувано на: 29.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Suobshte 29.05.2017 (2).pdf 28.11.2021 г.

Обявление за поръчка № 38.Обявление за възложена поръчка / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za vuzlojena poruchka.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 39.Договор с ,,КАБАНО" ООД / 15.6.2017 г.

Публикувано на: 15.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Kabano OOD.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 40.Договор със ,,Стенли-03" ЕООД / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stenli EOOD.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 41.Договор с ,,ГРАДИ" ЕООД / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Gradi EOOD.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 42.Договор с ,,АКВА ТЕМПУС" ООД / 30.6.2017 г.

Публикувано на: 30.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) AKVA TEMPUS OOD.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 43.Договор с ,,ПАРТНЬОРИ-А.Т." ЕООД / 4.7.2017 г.

Публикувано на: 04.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PARTNIORI-T.A. EOOD.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 44.Договор с ,,КЛИМА ДИЗАЙН" ЕООД / 17.7.2017 г.

Публикувано на: 17.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Klima Design.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № 45.Договор с "Каримпекс-1" ООД / 22.2.2018 г.

Публикувано на: 22.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Karimpeks-1.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 46. Обявление за приключване на договор / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор Гради ЕООД.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 47.Обявление за приключване на договор "Клима Дизайн" ЕООД / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор Клима Дизайн.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 48.Обявление за приключване на обществена поръчка / 11.1.2019 г.

Публикувано на: 11.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор Аква Темпус ООД.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № 49. Обявление за приключване на договор Каримпекс 1 ЕООД / 30.4.2019 г.

Публикувано на: 30.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Изпълнен договор Каримпекс 1 ЕООД.pdf 28.11.2021 г.