е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-24-1 / 10.6.2020 г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от транспортната схема (републиканска, областна и общинска) от квотата на Община Лом по 16 (шестнадесет) обособени позиции, както следва: Републиканска транспортна схема Обособена позиция 1. - Маршрутно разписание №12101 Лом - София -Лом Обособена позиция 2. - Маршрутно разписание №12202 Лом - София - Лом Обособена позиция 3. - Маршрутно разписание №12201 Лом - София - Лом Обособена позиция 4. - Маршрутно разписание №12302 Лом - София - Лом Обособена позиция 5. - Маршрутно разписание №12101 Лом - Плевен - Лом Областна транспортна схема Обособена позиция 6. Маршрутно разписание №070201 Лом - Монтана - Лом през Славотин Обособена позиция 7. Маршрутно разписание №070202 Лом - Монтана - Лом през Славотин Обособена позиция 8. Маршрутно разписание №070101 Лом -Монтана - Лом през Долно Церовене Обособена позиция 9. Маршрутно разписание №070102 Лом - Монтана - Лом през Долно Церовене Обособена позиция 10. Маршрутно разписание №070601 Лом - Вършец - Лом и Маршрутно разписание №070501 Лом - Вършец - Лом Общинска транспортна схема Обособена позиция 11. Маршрутно разписание №8 Лом - Трайково - Лом Обособена позиция 12. Маршрутно разписание №9 и №10 Лом - Замфир - Лом Обособена позиция 13. Маршрутно разписание №11 и №12 № Младеново -Младеново - Лом Обособена позиция 14. Маршрутно разписание №13 Лом - Младеново - Лом /обиколна/ Обособена позиция 15. Маршрутно разписание №14 и №15 Лом - Долно Линево - Лом Обособена позиция 16. Маршрутно разписание №16 Лом - кв. Зорница - Лом

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.7.2020 г.
Файлове актуални към: 7.7.2020 г.

Документация за участие № 1 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie-u24-1_.pdf 7.7.2020 г.

Документация за участие № 2 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie-u-24-1.pdf 7.7.2020 г.

Документация за участие № 3 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq-u-24-1_.pdf 7.7.2020 г.

Документация за участие № 4 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska specifikaciq-u24-1_.pdf 7.7.2020 г.

Документация за участие № 5 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci_avtobusni linii.rar 7.7.2020 г.

Документация за участие № 6 / 2.7.2020 г.

Публикувано на: 02.07.2020 г.
Коментар: Решение за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie izm. u24-1_.pdf 7.7.2020 г.