е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-24-1 / 10.6.2020 г.

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от транспортната схема (републиканска, областна и общинска) от квотата на Община Лом по 16 (шестнадесет) обособени позиции, както следва: Републиканска транспортна схема Обособена позиция 1. - Маршрутно разписание №12101 Лом - София -Лом Обособена позиция 2. - Маршрутно разписание №12202 Лом - София - Лом Обособена позиция 3. - Маршрутно разписание №12201 Лом - София - Лом Обособена позиция 4. - Маршрутно разписание №12302 Лом - София - Лом Обособена позиция 5. - Маршрутно разписание №12101 Лом - Плевен - Лом Областна транспортна схема Обособена позиция 6. Маршрутно разписание №070201 Лом - Монтана - Лом през Славотин Обособена позиция 7. Маршрутно разписание №070202 Лом - Монтана - Лом през Славотин Обособена позиция 8. Маршрутно разписание №070101 Лом -Монтана - Лом през Долно Церовене Обособена позиция 9. Маршрутно разписание №070102 Лом - Монтана - Лом през Долно Церовене Обособена позиция 10. Маршрутно разписание №070601 Лом - Вършец - Лом и Маршрутно разписание №070501 Лом - Вършец - Лом Общинска транспортна схема Обособена позиция 11. Маршрутно разписание №8 Лом - Трайково - Лом Обособена позиция 12. Маршрутно разписание №9 и №10 Лом - Замфир - Лом Обособена позиция 13. Маршрутно разписание №11 и №12 № Младеново -Младеново - Лом Обособена позиция 14. Маршрутно разписание №13 Лом - Младеново - Лом /обиколна/ Обособена позиция 15. Маршрутно разписание №14 и №15 Лом - Долно Линево - Лом Обособена позиция 16. Маршрутно разписание №16 Лом - кв. Зорница - Лом

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie-u24-1_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie-u-24-1.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq-u-24-1_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska specifikaciq-u24-1_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 10.6.2020 г.

Публикувано на: 10.06.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci_avtobusni linii.rar 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6 / 2.7.2020 г.

Публикувано на: 02.07.2020 г.
Коментар: Решение за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie izm. u24-1_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 7 / 8.7.2020 г.

Публикувано на: 08.07.2020 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 u-24-1_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 8 / 15.7.2020 г.

Публикувано на: 15.07.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni u-24-1.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 29.7.2020 г.

Публикувано на: 29.07.2020 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ceni u-24-1_2.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 29.7.2020 г.

Публикувано на: 29.07.2020 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Perotokol_2_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 29.7.2020 г.

Публикувано на: 29.07.2020 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 29.7.2020 г.

Публикувано на: 29.07.2020 г.
Коментар: Протокол по чл.60а
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_clen_60a_.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 13 / 29.7.2020 г.

Публикувано на: 29.07.2020 г.
Коментар: Решение 13
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_13_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 14 / 4.8.2020 г.

Публикувано на: 04.08.2020 г.
Коментар: Протокол 1, втора комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_U_24_1_2020_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 15 / 4.8.2020 г.

Публикувано на: 04.08.2020 г.
Коментар: Протокол 2, втора комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_U_24_1_2020_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 16 / 4.8.2020 г.

Публикувано на: 04.08.2020 г.
Коментар: Протокол 60а, втора комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 60a_.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 17 / 4.8.2020 г.

Публикувано на: 04.08.2020 г.
Коментар: Решение 16, втора комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie 16_.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 18 / 11.8.2020 г.

Публикувано на: 11.08.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - за прекратяване ОП 11,13 и 14
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvl.vuz.por-prekratqvane.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 19 / 18.8.2020 г.

Публикувано на: 18.08.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - за прекратяване на ОП6 и ОП9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqv. vuz.por, prekratqvane .pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 20 / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vazl_por.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 21 / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Договор ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_1_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 22 / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Договор ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_2_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 23 / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Договор ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_3_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 24 / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Договор ОП 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_4_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 25 / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Договор ОП 5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_5_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 26 / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Договор ОП 7
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_7_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 27 / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Договор ОП 8
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_8_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 28 / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Договор ОП 10
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_10_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 29 / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Договор ОП 12
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_12_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 31 / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Коментар: Договор ОП 16
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP_16_.pdf 30.7.2021 г.