е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-124 / 30.8.2019 г.

"Консултантски услуги по управление и отчитане на проект:"Изграждане на Многофункционална спортна площадка за мини-футбол, волейбол и баскетбол в двора на ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" , УПИ I, кв.16 по плана на с.Железино"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение консултантски спортна.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 2 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление консултантски спортна.pdf 18.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 18.5.2021 г.

Протокол № 4 / 23.10.2019 г.

Публикувано на: 23.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_1_KU_Ivailovgrad_sport_V01.pdf 18.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 14.11.2019 г.

Публикувано на: 14.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Цени Железино.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 6 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_2_KU_Ivailovgrad_sport_V01.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 7 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_3_KU_Ivailovgrad_sport_V01.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 8 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol po chl. 181, al. 4 ot ZOP_KU_Ivailovgrad_sport_V01.pdf 18.5.2021 г.

Решение за прекратяване № 9 / 6.12.2019 г.

Публикувано на: 06.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Р-34.pdf 18.5.2021 г.

Обявление № 10 / 27.12.2019 г.

Публикувано на: 27.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление прекратена консултанти Железено.pdf 18.5.2021 г.