е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Пазарни консултации ПК-3-2019 / 19.4.2019 г.

Провеждане на пазарни консултации за изчисляване прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. "Крайбрежна" (о.к. 453 - о.к.556), ул. "Стадиона" (о.к. 456 - о.к.1093) ул. "Чайка", ул. "Дръзки", ул."Черно море", ул. "Капитан Петко войвода", ул. "Трети март" (о.к. 456 - о.к.610), ул. "Димитър Ватев" (о.к. 563 - о.к.528), ул. "Бельов" (о.к. 1005-о.к.1004), ул. "Райна Княгиня" (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. "Клокотница", ул. "6-ти септември", ул. "Арда" (о.к. 17 - ул. "Акации"), с.Страшимирово - ул. "Надежда" (о.к. 47 - о.к.57), с. Езерово - ул. "Черно море" (о.к. 14 - ул. "Преслав") и ул. "Ст. Стамболов", о.к.1009 до о.к. 1012 кв. Акации, гр. Белослав по пет обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "Рехабилитация на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул."Крайбрежна(о.к.453-о.к.556), ул."Стадиона(о.к.456-о.к.1093), ул."Чайка, ул."Дръзки", ул."Черно море", ул."Капитан Петко войвода", ул."Трети март" (о.к.456-о.к.610), ул."Димитър Ватев" (о.к.563-о.к.528)"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "Изграждане на уличната мрежа в гр.Белослав по улици както следва: ул. "Бельов" (о.к. 1005-о.к.1004), ул. "Райна Княгиня" (о.к. 12 - о.к. 1006), ул. "Клокотница", ул. "6-ти септември", ул. "Арда" (о.к. 17 - ул. "Акации"); ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: "Изграждане на уличната мрежа в с.Страшимирово - ул. "Надежда" (о.к. 47 - о.к.57); ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: "Изграждане на уличната мрежа в с. Езерово - ул. "Черно море" (о.к. 14 - ул. "Преслав")"; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: "Рехабилитация на ул. "Ст. Стамболов", о.к.1009 до о.к. 1012 кв. "Акации", гр. Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Публична покана № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Покана за провеждане на пазарни консултации
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПК-1.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Образец на оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец на оферта.docx 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС-ОП1.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС - ОП2.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС-ОП3.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС- ОП 4.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТС - ОП5.pdf 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Количествени сметки
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Количествени сметки.xlsx 22.1.2021 г.