е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка ОП-7 / 2.8.2016 г.

"Подготовка, управление и отчитане на проект "Рехабилитация на участъци от общински пътища LOV 1203 и LOV 1205 - Община Угърчин" в съответствие с условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г."

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333337393830
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Други документи № / 2.8.2016 г.

Публикувано на: 02.08.2016 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) образци.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 2.8.2016 г.

Публикувано на: 02.08.2016 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация участие.pdf 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 855/02.08.2016 г., ID 742950 / 2.8.2016 г.

Публикувано на: 02.08.2016 г.
Стойност: 120 000,00 лв.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за откриване.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № ID 742952 / 2.8.2016 г.

Публикувано на: 02.08.2016 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № 1/30.08.2016 г. / 31.8.2016 г.

Публикувано на: 31.08.2016 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1 00340-2016-0009.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Коментар: Съобщение на осн чл.57, ал.3 ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение 0009 ПК.pdf 16.1.2021 г.

Решение (съобщение) за прекратяване № 1258/05.10.2016 г. / 6.10.2016 г.

Публикувано на: 06.10.2016 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение прекратяване.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № 2/10.09.2016 г. / 6.10.2016 г.

Публикувано на: 06.10.2016 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № 3/26.09.2016 г. / 6.10.2016 г.

Публикувано на: 06.10.2016 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 3.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 12.10.2016 г.

Публикувано на: 12.10.2016 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение прекратяване.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 754960/26.10.2016 г. / 26.10.2016 г.

Публикувано на: 26.10.2016 г.
Коментар: Обявление за невъзлагане
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление за невъзлагане.pdf 16.1.2021 г.