е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-9 / 21.12.2017 г.

"Сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на територията на Община Бяла"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП № 1. / 16.1.2018 г.

Публикувано на: 16.01.2018 г.
Коментар: Становище АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП - първи етап на контрол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище АОП първи етап.PDF 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 2. / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 16/22.01.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 3. / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 4. / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Коментар: Заглавна страница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заглавна страница.pdf 26.1.2021 г.

Документация за участие № 5. / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Коментар: Документация в т. ч. Образци на документи и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 26.1.2021 г.

Документация за участие № 6. / 24.1.2018 г.

Публикувано на: 24.01.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.doc 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7. / 7.2.2018 г.

Публикувано на: 07.02.2018 г.
Коментар: Разяснение изх. № РД 9100 - 11/07.02.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения.pdf 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 8. / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: Разяснение изх. № РД9100 -13/09.02.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения 2.pdf 26.1.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП № 9. / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: Становище изх. № КСИ - 248 от дата 02.02.2018год. за осъществен контрол по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ІІ етап)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище АОП - Втори етап.PDF 26.1.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП № 10. / 9.2.2018 г.

Публикувано на: 09.02.2018 г.
Коментар: Възражение по Становище изх. № КСИ - 248 от дата 02.02.2018год. за осъществен контрол по чл. 232 от Закона за обществените поръчки (ІІ етап)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възражение по становище II етап.pdf 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 11. / 12.2.2018 г.

Публикувано на: 12.02.2018 г.
Коментар: Разяснения изх № РД 9100 - 14/12.02.2018г. с приложена Заповед № РД 0700 - 656/07.11.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение 3.pdf 26.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12. / 16.2.2018 г.

Публикувано на: 16.02.2018 г.
Коментар: Разяснения изх. № РД 9100 - 16/16.12.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснения 4.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 13. / 14.3.2018 г.

Публикувано на: 14.03.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 70 от 02.03.2018 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла, Упълномощен, съгласно Заповед № РД 0700 - 258/13.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 14. / 27.3.2018 г.

Публикувано на: 27.03.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения изх. № РД 9100 - 22/27.03.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 15. / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 70 от 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 16. / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 70 от 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 26.1.2021 г.

Доклад на комисия № 17. / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Доклад за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 70 от 02.03.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 26.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 18. / 11.4.2018 г.

Публикувано на: 11.04.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 131/11.04.2018г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 26.1.2021 г.

Договор № 19. / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20-73/25.06.2018г. и приложения към него: Техническа спицификация, техническо предложение на изпълнителя, Ценово предложение на изпълнителя, Гаранция за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 20. / 3.7.2018 г.

Публикувано на: 03.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 26.1.2021 г.