е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-5 / 9.3.2015 г.

Упражняване на строителен надзор на обект: "Ремонт и реконструкция на летен театър"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Публична покана № 1 / 10.3.2015 г.

Публикувано на: 10.03.2015 г.
Коментар: Публична покана с уникален код (ID) на портала за обществени поръчки: 9039578 от 10.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.PDF 27.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 10.3.2015 г.

Публикувано на: 10.03.2015 г.
Коментар: Съдържание, Публична покана, Техническа спецификация, Указания за участие и методика за оценка, Образци на документи и проект на договор. Срок на валидност на публичната покана: 21.03.2015 г.; Краен срок за подаване на оферти: 21.03.2015 г. - 17:00 ч.; Отваряне на офертите : 23.03.2015 г. - 14:00 ч
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация СН Летен театър.zip 27.1.2021 г.

Протокол от дейността на комисия № 3 / 16.4.2015 г.

Публикувано на: 16.04.2015 г.
Коментар: Протокол по чл. 101 г, ал. 4 от ЗОП и приложения към него от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 75 от 10.03.2015 г. на Заместник - Кмета на Община Бяла за получаване, разглеждане и оценка на подадените оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.PDF 27.1.2021 г.

Договор № 4. / 27.4.2015 г.

Публикувано на: 27.04.2015 г.
Коментар: Договор за изпълнение рег. № 20 - 71/27.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.PDF 27.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.12.2015 г.

Публикувано на: 30.12.2015 г.
Коментар: плащане по дог.20-71/2015
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 20-71_27.04.2015.xlsx 27.1.2021 г.