е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОБП-4 / 25.2.2019 г.

"Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ на обект: "Основен ремонт на покрив на ОУ "Д-р Петър Берон" с. Приселци, община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.3.2019 г.
Файлове актуални към: 19.3.2019 г.

Други документи № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул Указания.pdf 19.3.2019 г.

Техническа спецификация /задание № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 19.3.2019 г.

Образци № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на Договор.pdf 19.3.2019 г.

Образци № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 19.3.2019 г.

Други документи № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 19.3.2019 г.

Други документи № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Скици.pdf 19.3.2019 г.

Документация за участие № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 19.3.2019 г.

Обява № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 19.3.2019 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за удължаване на срок.pdf 19.3.2019 г.