е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Събиране на оферти с обява ОБП-4 / 25.2.2019 г.

"Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ на обект: "Основен ремонт на покрив на ОУ "Д-р Петър Берон" с. Приселци, община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Други документи № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул Указания.pdf 30.7.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.7z 30.7.2021 г.

Други документи № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Скици.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Указания.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор - проект.pdf 30.7.2021 г.

Обява № / 25.2.2019 г.

Публикувано на: 25.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 12.3.2019 г.

Публикувано на: 12.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение за удължаване на срок.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 1.4.2019 г.

Публикувано на: 01.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 15.5.2019 г.

Публикувано на: 15.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.pdf 30.7.2021 г.