е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-115 / 20.5.2020 г.

Доставка на горива за нуждите на автопарка на Община Роман за срок от 3 години.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Други документи № 1 / 20.5.2020 г.

Публикувано на: 20.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 27.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 23.6.2020 г.

Публикувано на: 23.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор.pdf 27.1.2021 г.

Други документи № 3 / 23.6.2020 г.

Публикувано на: 23.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление.pdf 27.1.2021 г.