е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публично състезание ЗОП-ПС-1 / 20.1.2017 г.

„Избор на изпълнител на СМР по проект: Водоснабдяване с.Дъбова Махала, общ.Брусарци, подобект: вътрешна водопроводна мрежа”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 3 / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Коментар: Документация за ВиК
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация с. Д.махала.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 4 / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация_ВиК.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 5 / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Коментар: КС и СВО
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КС и СВО-ПС1 ВиК.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 6 / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Коментар: Разрешение за строеж
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razreshenie za stroej.PDF 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 7 / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Коментар: План за безопасност
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PBZ.PDF 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 8 / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Коментар: Временна организация на движението
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Vremenna organizacia na dvijenieto pri izvyrshvane na SMR.PDF 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / 9 / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Коментар: Технологични карти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Tehnologichna.rar 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС-10 / 2 / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Коментар: Обявление за откриване на ПС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление ВиК с. Дъбова м-ла.pdf 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС-9 / 1 / 20.1.2017 г.

Публикувано на: 20.01.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на ПС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение откриване ПС за ВиК.pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС-12 / 10 / 25.1.2017 г.

Публикувано на: 25.01.2017 г.
Коментар: Отговор на зпитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-12-отговор на запитване.pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС-15 / 11 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Коментар: Отговори на запитвания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-15-Отговори на запитвания ВиК.pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС-21 / 12 / 6.2.2017 г.

Публикувано на: 06.02.2017 г.
Коментар: Отговори на запитвания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговори на запитвания ВиК с. Дъбова м-ла.pdf 5.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № ЗОП-ПС-1 / ПС-24 / 13 / 8.2.2017 г.

Публикувано на: 08.02.2017 г.
Коментар: Отговори на запитвания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-24-Отговори на запитвания.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 14 / 2.3.2017 г.

Публикувано на: 02.03.2017 г.
Коментар: Протокол № 1 от Комисия ВиК
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1 от комисия ВиК с. Дъбова м-ла.pdf 5.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № ЗОП-ПС-1 / ПС-64 / 15 / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-64-съобщение ценови ВиК с. Дъбова м-ла.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 16 / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Коментар: Протокол № 2 от Комисия ВиК
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2- ВиК Дъбова м-ла.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 17 / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Коментар: Протокол № 3 от Комисия ВиК
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3- ВиК Дъбова м-ла.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / 18 / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Коментар: Доклад от Комисия ВиК
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад ВиК Дъбова м-ла.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПС-1 / ПС-66 / 19 / 16.5.2017 г.

Публикувано на: 16.05.2017 г.
Коментар: Решение № 3 (ПС-66) за класиране на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПС-66-Решение за класирани участници ВиК.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПС-1 / 20 / 3.1.2018 г.

Публикувано на: 03.01.2018 г.
Коментар: Договор № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор № 3 за ВиК с. Дъбова махала с приложенията.pdf 5.1.2021 г.