е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-10 / 1.6.2017 г.

"Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ№7 "Калина" с Дневен център за деца с увреждания"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333436343633
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Други документи № / 1.6.2017 г.

Публикувано на: 01.06.2017 г.
Коментар: Приложение - 2 Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Приложение 2 - Инвестиционен проект .rar 20.6.2021 г.

Покана за участие № / 1.6.2017 г.

Публикувано на: 01.06.2017 г.
Коментар: ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № / 1.6.2017 г.

Публикувано на: 01.06.2017 г.
Коментар: Приложение 1 - Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Прилoжение 1 - Техн. спецификация.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № / 1.6.2017 г.

Публикувано на: 01.06.2017 г.
Коментар: Образец 10 - Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образзец 10 - Проект на договор.doc 20.6.2021 г.

Други документи № / 1.6.2017 г.

Публикувано на: 01.06.2017 г.
Коментар: Образец 9- КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец 9 -КСС-.xls 20.6.2021 г.

Други документи № / 1.6.2017 г.

Публикувано на: 01.06.2017 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 20.6.2021 г.

Решение за откриване № 14 / 1.6.2017 г.

Публикувано на: 01.06.2017 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za otkrivane.pdf 20.6.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за профил.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Прокотол - за профил.pdf 20.6.2021 г.

Доклад № / 27.6.2017 г.

Публикувано на: 27.06.2017 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад за профил.pdf 20.6.2021 г.

Информация за сключен договор № / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za vuzl.poruchka.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № / 7.8.2017 г.

Публикувано на: 07.08.2017 г.
Коментар: Договор с приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor s prilojeniq.rar 20.6.2021 г.

Други документи № / 6.12.2017 г.

Публикувано на: 06.12.2017 г.
Коментар: Информация за приключен договор към АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info.pdf 20.6.2021 г.