е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 02-ОП-2016 / 16.2.2016 г.

"Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.1.2021 г.
Файлове актуални към: 20.1.2021 г.

Решение № / 16.2.2016 г.

Публикувано на: 16.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 16022016122049.pdf 20.1.2021 г.

Обявление № / 16.2.2016 г.

Публикувано на: 16.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 16022016122116.pdf 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.2.2016 г.

Публикувано на: 16.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentasia el=energia.doc 20.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.2.2016 г.

Публикувано на: 16.02.2016 г.
Коментар: информация за ел.енергия по електромери
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) SPRAVKA el.ener 2015(2).xlsx 20.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 17.3.2016 г.

Публикувано на: 17.03.2016 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1_ЕЛ Енеергия - Белослав.docx 20.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 22.3.2016 г.

Публикувано на: 22.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) юрист.jpeg 20.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2_ЕЛ Енеергия - Белослав.docx 20.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 ЕЛ Енеергия - Белослав.docx 20.1.2021 г.

Решение № / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Коментар: Решение за класиране на участниците
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Re6enie-za klasirane.docx 20.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 13.6.2016 г.

Публикувано на: 13.06.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор- ел.енергия.docx 20.1.2021 г.