е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-1 / 26.2.2018 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. ЛОМ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА С ПРИЛЕЖАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ГР.ЛОМ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ОБНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНА ПЛОЩ С ГРАДИНКА И ПАМЕТНИК НА "ЕРЕМИЯ БЪЛГАРОВ" ПРИЛЕЖАЩА КЪМ СГРАДАТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ЛОМ.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie s1.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie s1.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Методика ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) metodika op1.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Методика ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) metodika op2.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS OP1.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS OP2.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 00_Obrazci_SMR_gradski prostranstva_Lom.zip 23.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt na dogovor_SMR_gradski prostranstva_Lom.docx 23.1.2021 г.

Документация за участие № 10 / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Работни проекти - улици Етап I
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ETAP_1.zip 23.1.2021 г.

Документация за участие № 11 / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Работни проекти - улици Етап II
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ETAP_2.zip 23.1.2021 г.

Документация за участие № 12 / 28.2.2018 г.

Публикувано на: 28.02.2018 г.
Коментар: Работни проекти - зелена площ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Zelena_plosht_1.zip 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 13 / 29.3.2018 г.

Публикувано на: 29.03.2018 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) suobshtenie s1.pdf 23.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 14 / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Съобщение за спиране на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie_spirane_procedurata.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 15 / 30.3.2018 г.

Публикувано на: 30.03.2018 г.
Коментар: Заповед
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Zapoved.pdf 23.1.2021 г.

Документация за участие № 16 / 14.5.2018 г.

Публикувано на: 14.05.2018 г.
Коментар: Решение за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izmenenie S 1.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 17 / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Протокол 1 от работата на Комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_1_S_1.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 18 / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Протокол 2, като продължение на протокол 1 от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_2_S_1.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 19 / 11.6.2018 г.

Публикувано на: 11.06.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на цени
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Saobshtenie otv ceni S-1.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 20 / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_3_S_1.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 21 / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: Протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_4_S_1.pdf 23.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 22 / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) DOKLAD_S_1.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 23 / 18.6.2018 г.

Публикувано на: 18.06.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE_S_1.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 24 / 5.7.2018 г.

Публикувано на: 05.07.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка Прекратяване на ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazlogena_porachka__Prekratqvane_OP_2.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 25 / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 157.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 26 / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_vazl_porachka.pdf 23.1.2021 г.

Други документи № 27 / 30.5.2019 г.

Публикувано на: 30.05.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqavlenie_prikluchil_dog.pdf 23.1.2021 г.