е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-78 / 9.10.2017 г.

"Доставка на хранителни продукти през 2017/2018 г в учебните, социалните заведения и Обществената трапезария на територията на община Никопол за дванадесет месеца от датата на сключване на договора".

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333530353333
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Решения за откриване № 12-78 / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение ID 809074.pdf 19.5.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-78 / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID 8090780.pdf 19.5.2021 г.

Образци № 12-78 / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 19.5.2021 г.

Други документи № 12-78 / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) САПИ.pdf 19.5.2021 г.

Образци № 12-78 / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение към ценово предложение.xlsx 19.5.2021 г.

Документация за участие № 12-78 / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ДОКУМЕНТАЦИЯ.rar 19.5.2021 г.

Протокол на комисия № 12-78 / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 1.pdf 19.5.2021 г.

Протокол на комисия № 12-78 / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол 2.pdf 19.5.2021 г.

Доклад на комисията № 12-78 / 10.10.2017 г.

Публикувано на: 10.10.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-78 / 2.11.2017 г.

Публикувано на: 02.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение храни .pdf 19.5.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-78 / 10.11.2017 г.

Публикувано на: 10.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение 292 09.11.2017.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-78 / 29.12.2017 г.

Публикувано на: 29.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Новеинженеринг.rar 19.5.2021 г.