е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-97/1/ / 25.11.2016 г.

"Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и СМР за обновяване на сградата на Общинска администрация Никопол" по договор № BG16RFOP001-2.001-0097-C01/10.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0097 "Региони в растеж обновява Общинска администрация Никопол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-97/1/ / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение инженеринг администрация.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка - Директива 2014/24/ЕС/ЗОП № 12-97/1/ / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление инженеринг администрация.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 12-97/1/ / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 24.1.2021 г.

Образци № 12-97/1/ / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 24.1.2021 г.

Други документи № 12-97/1/ / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически паспорт на сградата на Общ. администрация.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-97/1/ / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Сертификат за енергийни характеристики.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-97/1/ / 25.11.2016 г.

Публикувано на: 25.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад ЕЕ.pdf 24.1.2021 г.

Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС № 12-97/1/ / 26.11.2016 г.

Публикувано на: 26.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2016-OJS229-416966-bg.pdf 24.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 12-94/1/ / 22.12.2016 г.

Публикувано на: 22.12.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) до всички заитересовани лица.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-97/1/ / 7.3.2017 г.

Публикувано на: 07.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-97/1/ / 7.3.2017 г.

Публикувано на: 07.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 24.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-97/1/ / 2.5.2017 г.

Публикувано на: 02.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение инженеринг администрация.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-97/1/ / 12.5.2017 г.

Публикувано на: 12.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3 инж община.pdf 24.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-97/1/ / 12.5.2017 г.

Публикувано на: 12.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №4 инж община.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-97/1/ / 12.5.2017 г.

Публикувано на: 12.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 оценителни протоколи.rar 24.1.2021 г.

Доклад на комисията № 12-97/1/ / 12.5.2017 г.

Публикувано на: 12.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад инж община.pdf 24.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-97/1/ / 12.5.2017 г.

Публикувано на: 12.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране инж община.pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-97/1 / 26.6.2017 г.

Публикувано на: 26.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) об.за възложена поръчка инж._001.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-97/1/ / 26.6.2017 г.

Публикувано на: 26.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор 163 19.06.2017 Вел Кам ЕООД.rar 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-97/1/ / 13.7.2017 г.

Публикувано на: 13.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) анекс към договор .pdf 24.1.2021 г.

Други документи № 12-97/1 / 6.2.2018 г.

Публикувано на: 06.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обявление ID -828685 инженеринг.pdf 24.1.2021 г.