е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-6 / 8.4.2016 г.

„Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на инвеститорски контрол във връзка с изпълнението на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Болярово“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Публична покана № 1 / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Публична покана.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.doc 30.7.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 3 / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 16.5.2016 г.

Публикувано на: 16.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №52 от дата 16.05.2016г..pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 5 / 9.5.2017 г.

Публикувано на: 09.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за приключване на договора от дата 09.05.2017г. - ИК.pdf 30.7.2021 г.