е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Кресна

Обществена поръчка ОП-6 / 8.9.2017 г.

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа през оперативния сезон 2017/2018 г. на територията на община Кресна

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 28.11.2021 г.
Файлове актуални към: 28.11.2021 г.

№ / 8.9.2017 г.

Публикувано на: 08.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) техническа специ.docx 28.11.2021 г.

№ / 8.9.2017 г.

Публикувано на: 08.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci_0 (1).rar 28.11.2021 г.

Документация за участие № / 8.9.2017 г.

Публикувано на: 08.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) документация зимно.docx 28.11.2021 г.

№ / 8.9.2017 г.

Публикувано на: 08.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tsenova oferta (1).doc 28.11.2021 г.

№ / 8.9.2017 г.

Публикувано на: 08.09.2017 г.
Коментар: обява зимно
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява зимно.doc 28.11.2021 г.

№ / 8.9.2017 г.

Публикувано на: 08.09.2017 г.
Коментар: проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dog.Zima - Proekt.doc 28.11.2021 г.

№ / 15.9.2017 г.

Публикувано на: 15.09.2017 г.
Коментар: удължаване срока зимно
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) удължаване зимно.pdf 28.11.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 20.9.2017 г.

Публикувано на: 20.09.2017 г.
Коментар: протокол от дейността на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол зимно.pdf 28.11.2021 г.

Договори за изпълнение № / 12.10.2017 г.

Публикувано на: 12.10.2017 г.
Коментар: договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zi.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 12.10.2017 г.

Публикувано на: 12.10.2017 г.
Коментар: приложения към договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) teh i cena.pdf 28.11.2021 г.

Други документи № / 6.11.2017 г.

Публикувано на: 06.11.2017 г.
Коментар: анекс към договор с изпълнителя
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Aneks.pdf 28.11.2021 г.