е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0019 / 31.8.2018 г.

"Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от всички населени места на територията на община Угърчин до Регионалното депо-Ловеч, поддържане чистотата на уличната мрежа и териториите за обществено ползване в гр. Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630393832
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № 865702/31.08.2018 / 3.9.2018 г.

Публикувано на: 03.09.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_сметосъбиране.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 865705/31.08.2018 / 3.9.2018 г.

Публикувано на: 03.09.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_сметосъбиране.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 5.9.2018 г.

Публикувано на: 05.09.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация_сметосъбиране.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 16.10.2018 г.

Публикувано на: 16.10.2018 г.
Коментар: Протокол №1_16.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1_сметосъбиране .pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 29.10.2018 г.

Публикувано на: 29.10.2018 г.
Коментар: Съобщение на осн. чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Цени_сметосъбиране .pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Коментар: Протокол №2_29.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2_сметосъбиране .pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Коментар: Протокол №3_01.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3_сметосъбиране .pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Коментар: Доклад на осн.чл.103, ал.3 от ЗОП_05.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад_05.11.2018.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 9.11.2018 г.

Публикувано на: 09.11.2018 г.
Коментар: Решение №590_09.11.2018 г. за определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №590_09.11.2018 г..pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 11.12.2018 г.

Публикувано на: 11.12.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка_сметосъбиране .pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 11.12.2018 г.

Публикувано на: 11.12.2018 г.
Коментар: Договор №100-114 от дата 30.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №100-114_30.11.2018 г..pdf 16.1.2021 г.