е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-53 / 27.1.2017 г.

"Осигуряване на публичност и визуализация и провеждане на информационни кампании по проект №BG16RFOP001-2.001-0138-C01 "Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Ивайловград" с 3 обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2018 г.
Файлове актуални към: 17.1.2018 г.

Документация за участие № 1 / 27.1.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 17.1.2018 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 27.1.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava.doc 17.1.2018 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 27.1.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 17.1.2018 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 2.2.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otgovor.pdf 17.1.2018 г.

Протокол № 5 / 25.7.2017 г.

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 17.1.2018 г.