е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-53 / 27.1.2017 г.

"Осигуряване на публичност и визуализация и провеждане на информационни кампании по проект №BG16RFOP001-2.001-0138-C01 "Прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Ивайловград" с 3 обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.11.2020 г.
Файлове актуални към: 24.11.2020 г.

Документация за участие № 1 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 24.11.2020 г.

Обява за събиране на оферти № 2 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva.pdf 24.11.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 27.1.2017 г.

Публикувано на: 27.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava.doc 24.11.2020 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 2.2.2017 г.

Публикувано на: 02.02.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otgovor.pdf 24.11.2020 г.

Протокол № 5 / 25.7.2017 г.

Публикувано на: 25.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 24.11.2020 г.

Договори за изпълнение № 6 / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП1.pdf 24.11.2020 г.

Договори за изпълнение № 7 / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП2.pdf 24.11.2020 г.

Договори за изпълнение № 8 / 11.8.2017 г.

Публикувано на: 11.08.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП3.pdf 24.11.2020 г.