е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-9 / 9.10.2017 г.

"Доставка на горива за нуждите на общинска администрация гр. Лом, общинските детски градини, детски ясли, специализирани институции и социални услуги в Община Лом за отоплителен период 2017-2018г." по 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: "Доставка на дизелово гориво за отопление" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: "Доставка на въглища за отопление" ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: "Доставка на пелети за отопление"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Други документи № 1 / 9.10.2017 г.

Публикувано на: 09.10.2017 г.
Коментар: Решение Д_9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_D_9.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Договор 235
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) BORSOV DOGOVOR 235.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 3 / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Договор 236
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Borsov dogovor 236.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Договор 237
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Borsov dogovor 237.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 5 / 31.10.2017 г.

Публикувано на: 31.10.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie vazlogena porachka.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 6 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор 235
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 235.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 7 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор 236
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 236.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 8 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор 237
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 237.pdf 19.5.2021 г.