е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-4 / 6.2.2018 г.

00384-2018-0003 "Доставка на материали за ремонт на улици, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина" по три обособени позиции.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.1.2021 г.
Файлове актуални към: 19.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 7.2.2018 г.

Публикувано на: 07.02.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 19.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 20.3.2018 г.

Публикувано на: 20.03.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 19.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 28.3.2018 г.

Публикувано на: 28.03.2018 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 19.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор Пътстрой.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 8 / 23.5.2018 г.

Публикувано на: 23.05.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 19.1.2021 г.

Други документи № 9 / 8.2.2019 г.

Публикувано на: 08.02.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 19.1.2021 г.