е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-138/88/ / 24.11.2014 г.

"Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект: : "Пункт за управление на животински отпадъци" гр. Роман. с ИД № 06/321/01694

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № 0400-138/88 / 24.11.2014 г.

Публикувано на: 24.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) покана.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № 0400-138/88 / 24.11.2014 г.

Публикувано на: 24.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор проект.doc 16.1.2021 г.

Документация за участие № 0400-138/88 / 24.11.2014 г.

Публикувано на: 24.11.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор проект.doc 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 0400-138/88/ / 10.12.2014 г.

Публикувано на: 10.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол и доклад.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 0400-138/88/ / 10.12.2014 г.

Публикувано на: 10.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение класиране.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № 0400-138/88 / 24.12.2014 г.

Публикувано на: 24.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 0400-138 / 29.12.2014 г.

Публикувано на: 29.12.2014 г.
Стойност: 20 360,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР.fed 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 0400-138 / 29.12.2014 г.

Публикувано на: 29.12.2014 г.
Стойност: 20 360,00 лв.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ.pdf 16.1.2021 г.