е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-2 / 11.2.2020 г.

"Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1. " Предоставяне на мобилна телефонна услуга " Обособена позиция № 2. " Предоставяне на фиксирана телефонна услуга " Обособена позиция № 3. "Предоставяне на интернет достъп "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.2.2020 г.
Файлове актуални към: 18.2.2020 г.

Документация за участие № 1 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Info_za_Obqva_U_2.pdf 18.2.2020 г.

Документация за участие № 3 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Obrazci_mobilni_U_2.zip 18.2.2020 г.

Документация за участие № 4 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP_1_.pdf 18.2.2020 г.

Документация за участие № 5 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP_2_.pdf 18.2.2020 г.

Документация за участие № 6 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_OP_3_.pdf 18.2.2020 г.

Документация за участие № 7 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Коментар: Методика за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika_OP_1_.pdf 18.2.2020 г.

Документация за участие № 8 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Коментар: Методика за ОП 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika_OP_2_.pdf 18.2.2020 г.

Документация за участие № 9 / 11.2.2020 г.

Публикувано на: 11.02.2020 г.
Коментар: Методика за ОП 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Metodika_OP_3_.pdf 18.2.2020 г.

Документация за участие № 2 / 12.2.2020 г.

Публикувано на: 12.02.2020 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva_U_2_.pdf 18.2.2020 г.