е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-36 / 4.11.2016 г.

00384-2016-0019 "ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 7.11.2016 г.

Публикувано на: 07.11.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация-0.rar 20.6.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 2 / 11.11.2016 г.

Публикувано на: 11.11.2016 г.
Коментар: Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Разяснение.rar 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 2.12.2016 г.

Публикувано на: 02.12.2016 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol - 1 OUP - pp.pdf 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 12.12.2016 г.

Публикувано на: 12.12.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение Ценови.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 15.12.2016 г.

Публикувано на: 15.12.2016 г.
Коментар: Протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 15.12.2016 г.

Публикувано на: 15.12.2016 г.
Коментар: Протокол №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 15.12.2016 г.

Публикувано на: 15.12.2016 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 15.12.2016 г.

Публикувано на: 15.12.2016 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 31.1.2017 г.

Публикувано на: 31.01.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОУП.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 10 / 31.1.2017 г.

Публикувано на: 31.01.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 11 / 23.3.2020 г.

Публикувано на: 23.03.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 20.6.2021 г.